O Projekcie

Prace konstruktorskie i wykonanie modelu w skali 1:1.